Belangenvereniging

Deze website wordt gemaakt en onderhouden door de belangenvereniging Bontebrug.

Inwoners kunnen lid worden van de belangenvereniging voor 7,50 per jaar per gezin. De belangenvereniging behartigt de belangen van de inwoners en communiceert met de gemeente en andere belanghebbenden.
Inwoners worden van informatie voorzien via een ledensite waarop alle beschikbare informatie wordt geplaatst en periodiek een nieuwsbrief en een jaarlijkse algemene ledenveragdering. Tevens probeert de belangenvereniging enkele malen per jaar een aktiviteit te organiseren zoals een barbeque, dorpskerstboom en carbidschieten.

Gegevens belangenvereniging:
 Belangenvereniging Bontebrug
 KvK: 40122257
 Rekening: NL41RABO0317850857
 Bestuur: bestuur@bontebrug.nl
      Robbert-Jan Pos (voorzitter)
	  Karen Smelt (penningmeester)
	  Sito Hulst (secretaris)